Έχετε κάποια ερώτηση;
< Όλα τα θέματα
Print

Υπεύθυνη δήλωση ολοκλήρωσης διδακτικών υποχρεώσεων – Κοινή ημερομηνία λήξης

H ΥΔ ολοκλήρωσης διδακτικών υποχρεώσεων ενός ατόμου εάν ταυτόχρονα έχει τρεις συμβάσεις με ίδια ημερομηνία λήξης μπορεί να κάνει 1 ΥΔ και να αναγράφονται όλες οι συμβάσεις μέσα στην ΥΔ ή χρειάζεται 3 διαφορετικές;

Ναι. Η υποβολή μιας ΥΔ με ημερομηνία εκπλήρωσης διδακτικών υποχρεώσεων που ταυτίζεται με την ημερομηνία λήξης των 3 συμβάσεων, με τη σχετική αναλυτική αναφορά στο συνημμένο καλύπτει τον συμβαλλόμενο, ώστε να προχωρήσει η εκκαθάριση εντολών αμοιβών και στις 3 διαφορετικές συμβάσεις. (βλ HelpDesk: Υπεύθυνη Δήλωση Ολοκλήρωσης Διδακτικών Υποχρεώσεων).

Πίνακας Περιεχομένων