Έχετε κάποια ερώτηση;
< Όλα τα θέματα
Print

ΥΔ Ολοκλήρωσης Διδακτικών Υποχρεώσεων – Καθηγητής από την αλλοδαπή

 H ΥΔ ολοκλήρωσης διδακτικών υποχρεώσεων αφορά και τους επισκέπτες καθηγητές από την αλλοδαπή; Aν ναι, πώς θα μπορούσε να συνδεθεί κάποιος στο webrescom αν δεν είναι διαθέσιμο στην αγγλική γλώσσα;

Στις υποχρεώσεις διδασκαλίας που απορρέουν από τον ν. 4957/2022, υπόκεινται τα μέλη ΔΕΠ των Ελληνικών ΑΕΙ και όχι οι καθηγητές του εξωτερικού, σύμφωνα με την ερμηνεία της νομικής μας υπηρεσίας. Συνεπώς η εν λόγω ΥΔ ολοκλήρωσης διδακτικών υποχρεώσεων ΔΕΝ αφορά τους επισκέπτες καθηγητές από την αλλοδαπή.

Πίνακας Περιεχομένων