Έχετε κάποια ερώτηση;
< Όλα τα θέματα
Print

ΥΔ ολοκλήρωσης διδακτικών υποχρεώσεων – Ημερομηνία καταχώρησης

 H ΥΔ ολοκλήρωσης διδακτικών υποχρεώσεων πρέπει να έχει ημερομηνία την τελική ημερομηνία της σύμβασης ή απλά την ημερομηνία καταχώρησης;

Η ΥΔ ολοκλήρωσης διδακτικών υποχρεώσεων δεν ταυτίζεται υποχρεωτικά με τη σύμβαση. Η ημερομηνία που πρέπει να δηλώνεται στην ΥΔ, τόσο στο webResCom όσο και στο συνημμένο αρχείο, πρέπει να συμφωνεί με την ημερομηνία ολοκλήρωσης των διδακτικών υποχρεώσεων. (βλ HelpDesk: Υπεύθυνη Δήλωση Ολοκλήρωσης Διδακτικών Υποχρεώσεων).

Πίνακας Περιεχομένων