Έχετε κάποια ερώτηση;
< Όλα τα θέματα
Print

ΥΔ ολοκλήρωσης διδακτικών υποχρεώνσεων – Πρόσθετη διδασκαλία σε άλλο ΑΕΙ από αυτό που ανήκει ο καθηγητής

Η ΥΔ ολοκλήρωσης διδακτικών υποχρεώσεων για πρόσθετη διδασκαλία σε άλλο ΑΕΙ από αυτό που εργάζεται πρέπει να γίνεται στην πλατφόρμα webrescom του ΑΕΙ που έχει κάνει την σύμβαση, στην πλατφόρμα webrescom του ΑΕΙ που εργάζεται ή και στα δύο;

Η ΥΔ υποβάλλεται στο οικείο πληροφοριακό σύστημα του ΑΕΙ με το οποίο έχει συναφθεί η σύμβαση.

Για τον ΕΛΚΕ/Δι.Πα.Ε. η ΥΔ ολοκλήρωσης διδακτικών υποχρεώσεων των υπόχρεων που ανήκουν σε άλλο ίδρυμα, καταχωρείται στο [webResCom του ΕΛΚΕ/Δι.Πα.Ε]. Αυτό προϋποθέτει την ύπαρξη λογαριασμού webResCom στον ΕΛΚΕ/Δι.Πα.Ε.

 (βλ HelpDesk: Υπεύθυνη Δήλωση Ολοκλήρωσης Διδακτικών Υποχρεώσεων).

Πίνακας Περιεχομένων