Έχετε κάποια ερώτηση;
< Όλα τα θέματα
Print

Παροχή πρόσβασης συνεργάτη στα στοιχεία έργου

Είμαι επιστημονικός/ή υπεύθυνος/η και θέλω να παρασχεθεί πρόσβαση εξωτερικού/ής συνεργάτη/ιδος στα διοικητικά και οικονομικά στοιχεία του έργου. Τι πρέπει να κάνω και που πρέπει να απευθυνθώ;

Εφόσον ο συνεργάτης διαθέτει λογαριασμό στο web ResCom (αν δεν έχει, μπορεί να τον αιτηθεί ο ίδιος έχοντας επιλεγμένο: “Δημιουργία λογαριασμού στο web-ResCom“), μπορείτε να συμπληρώσετε το έντυπο [ΕΔ13α: Ηλεκτρονική Παρακολούθηση Έργων από Συνεργάτες] (από τη σελίδα με τα [Διοικητικά Έντυπα], να μεριμνήσετε για τις υπογραφές – ιδιαίτερα για του/της Ε.Υ. που παραχωρεί το δικαίωμα πρόσβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο “Οδηγίες για την χρήση της ψηφιακής υπογραφής στα έντυπα του web ResCom” και να το αποστείλετε στο:

Τμήμα Πληροφοριακών Συστημάτων και Διασφάλισης Ποιότητας

rcitqa [at] ihu.gr (2310807569 -2510462376).

Πίνακας Περιεχομένων