Έχετε κάποια ερώτηση;
< Όλα τα θέματα
Print

Κινητικότητα στα πλαίσια Erasmus

Τα μέλη ΔΕΠ, ΕΕΠ και ΕΔΙΠ οφείλουν να ενημερώσουν τον Πρόεδρο της Συνέλευσης του Τμήματός τους, πριν την επικείμενη μετακίνησή τους.

Για τους υπόλοιπους μετακινούμενους ο ΕΥ δίνει εντολή για τη μετακίνησή τους με το έντυπο ΕΟ26: Εντολή Μετακίνησης.

Πίνακας Περιεχομένων