Έχετε κάποια ερώτηση;
< Όλα τα θέματα
Print

Ηλεκτρονική Υπογραφή

Νέες [επίκαιρες οδηγίες] για την έκδοση ηλεκτρονικών υπογραφών από τη Διεύθυνση Πληροφορικής, Επικοινωνιών και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.

Πίνακας Περιεχομένων