Έχετε κάποια ερώτηση;
< Όλα τα θέματα
Print

Ηλεκτρονική παρακολούθηση έργων από Επιστημονικό/ή Υπεύθυνο/η (ΕΥ)

Για να αποκτήσει Επιστημονικός/ή Υπεύθυνος/η (ΕΥ) δικαιώματα διαχείρισης στο έργο του χρειάζεται να τα αιτηθεί μέσω εντύπου ΕΔ13: “Ηλεκτρονική Παρακολούθηση Έργων” από το τμήμα Πληροφορικής και Διασφάλισης Ποιότητας;

Όχι. Το μόνο που απαιτείται είναι λογαριασμός στο web ResCom από τον EY του έργου. (Αν δεν έχει λογαριασμό μπορεί να τον αιτηθεί ο ίδιος από εδώ). Εφόσον έχει καταχωρηθεί ως ΕΥ στα διοικητικά στοιχεία του έργου, από το αρμόδιο τμήμα παρακολούθησης, εμμέσως αποκτά δικαιώματα διαχείρισης στα διοικητικά και οικονομικά στοιχεία του εν λόγω έργου, μέσω του web ResCom.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο έντυπο ΕΔ13: Ηλεκτρονική Παρακολούθηση Έργων, χρειάζεται μόνο όταν ο ενδιαφερόμενος/η ΕΥ αδυνατεί να δημιουργήσει μόνος του λογαριασμό στο web ResCom με την προαναφερόμενη διαδικασία.

Πίνακας Περιεχομένων