Έχετε κάποια ερώτηση;
< Όλα τα θέματα
Print

Δήλωση ωρών απασχόλησης από αμειβόμενο συνεργάτη

Εξωτερικός/ή συνεργάτης/ιδα χρειάζεται να δηλώσει ώρες απασχόλησης για την αμοιβή του ιδίου. Χρειάζεται να αποκτήσει δικαίωμα διαχείρισης φύλλων χρονοχρέωσης στο έργο και να συμπληρωθεί έντυπο ΕΔ13α από τον Επιστημονικό/ή Υπεύθυνο/η;

Όχι. Το μόνο που απαιτείται είναι λογαριασμός στο web ResCom από τον συνεργάτη που πρόκειται να αμειφθεί (μπορεί να τον αιτηθεί ο ίδιος από εδώ). Εφόσον έχει καταχωρηθεί ενεργή σύμβαση στα στοιχεία του, εμμέσως αποκτά δικαίωμα καταχώρησης φύλλων χρονοχρέωσης, αποκλειστικά στις συμβάσεις που έχει συνάψει, μέσω του web ResCom.

ΠΡΟΣΟΧΗ

Συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο έντυπο ΕΔ13α: Ηλεκτρονική Παρακολούθηση Έργων από Συνεργάτες με την ένδειξη β: “Πρόσβαση για τη δήλωση ωρών απασχόλησης (για την αμοιβή συνεργατών που δεν έχουν λογαριασμό στο web ResCom”) στη στήλη Κωδικός Πρόσβασης [6], ώστε να μην έχει γενικά δυνατότητα διαχείρισης φύλλων χρονοχρέωσης, χρειάζεται μόνο όταν ο ενδιαφερόμενος αδυνατεί να δημιουργήσει μόνος του λογαριασμό στο web ResCom με την προαναφερόμενη διαδικασία.

Πίνακας Περιεχομένων