Έχετε κάποια ερώτηση;
< Όλα τα θέματα
Print

Απαίτηση χρήσης ΕΟ26: “Εντολή Μετακίνησης”

Γιατί στις μετακινήσεις ο ΕΛΚΕ/Δι.Πα.Ε. ζητάει και το έντυπο ΕΟ26 (Αίτημα μετακίνησης εγκρινόμενο από Επιστημονικό/ή Υπεύθυνο/η), ενώ στην ουσία ο εν δυνάμει μετακινούμενος, μέσω web resCom υποβάλλει αίτημα μετακίνησης που εγκρίνει ο Επιστημονικός/ή Υπεύθυνος/η;

Για έργα που χρηματοδοτούνται από εθνικούς πόρους το αίτημα μετακίνησης γίνεται μόνο από τον ΕΥ και εγκρίνεται από τον Πρόεδρο της ΕΕ. Σε τέτοια έργα ΔΕΝ απαιτείται το έντυπο ΕΟ26 για μετακίνηση εξωτερικών συνεργατών και τρίτων φυσικών προσώπων.

Στα υπόλοιπα έργα, που χρηματοδοτούνται από διεθνείς/ιδιωτικούς ή ίδιους πόρους, το έντυπο ΕΟ26 απαιτείται μόνο για τη μετακίνηση των εξωτερικών συνεργατών και τρίτων φυσικών προσώπων.

Πίνακας Περιεχομένων