Έχετε κάποια ερώτηση;
< Όλα τα θέματα
Print

Αμοιβές Δημοσίων Υπαλλήλων χωρίς κρατήσεις ΕΦΚΑ

Ποιον τύπο σύμβασης να επιλέξω για την απασχόληση δημοσίων υπαλλήλων σε έργα των ΕΛΚΕ των Α.Ε.Ι;

Λόγω των αλλαγών που προκύπτουν μετά την ψήφιση του νέου νόμου, (Ν. 4957/2022 ΦΕΚ 141 Α’ 21-07-2022) και συγκεκριμένα του άρθρου 243 παράγραφος 6,  όπου αναφέρεται “Για την απασχόληση δημοσίων υπαλλήλων σε έργα/προγράμματα των ΕΛΚΕ, των Α.Ε.Ι δεν καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές υπέρ του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) για κύρια σύνταξη και υγειονομική περίθαλψη, παροχές σε είδος και σε χρήμα, σύμφωνα με  το άρθρο 55 του ν. 4509/2017 (Α’ 201).“, ο τύπος σύμβασης «β5.ν – Δημόσιος Υπάλληλος με Τιμολόγιο Λήψης Υπηρεσιών κι ΕΦΚΑ» δεν είναι πλέον διαθέσιμος προς επιλογή στο webrescom.

 Για τις περιπτώσεις αυτές πλέον θα πρέπει να χρησιμοποιείτε τον τύπο σύμβασης «β5.ε   – Δημόσιος Υπάλληλος με Τιμολόγιο Λήψης Υπηρεσιών», που δεν έχει κρατήσεις ΕΦΚΑ.

Πίνακας Περιεχομένων